စင္ကာပူေက်ာင္းသားမ်ား အင္းေလးေဒသကို သံုးရက္ၾကာ ေလ့လာမည္

0
21

စင္ကာပူေက်ာင္းသားမ်ား အင္းေလးေဒသကို သံုးရက္ၾကာ ေလ့လာမည္

 

==================

==================

 

စင္ကာပူႏိုင္ငံ နန္႔ယန္းနည္းပညာ တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား ၈၀ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္းေလးေဒသကို သံုးရက္ၾကာ ေလ့လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအစီအစဥ္ကို ပူးေပါင္းျပဳလုပ္သည့္ Youth Social Force အဖြဲ႔ဥကၠ႒ ေဒၚေကသာယုက ေျပာၾကားသည္။

 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္း ေလ့လာသည့္အေနႏွင့္ အင္းေလးေဒသခံမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘဝမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားကို ေလ့လာ၍ မိမိတို႔၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အခ်င္းခ်င္း ျပန္လည္ တင္ျပမႈျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း YSF အဖြဲ႔ထံမွ သိရွိရသည္။

 

စင္ကာပူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္မွ ၁၄ ရက္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ၿပီး ရန္ကုန္မွတစ္ဆင့္ အင္းေလးေဒသကို သြားေရာက္ ေလ့လာမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ေလ့လာရာတြင္ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ဖိတ္ေခၚထားသည္။

 

ေလွ်ာက္ထားသူသည္ တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ဆဲ ေက်ာင္းသားျဖစ္ရန္၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္စြာ ေျပာဆိုႏိုင္သူ၊ လူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ သဘာဝ အေျခခံ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း ႏွံ႔စပ္ကၽြမ္းက်င္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားသည္။

 

စိတ္ပါဝင္စားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ ေနာက္ဆံုး www.youthsocialforce.org/ntu-usp-2017 တြင္ ဝင္ေရာက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအနက္မွ ျမန္မာေက်ာင္းသား ၈ ဦးကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။

 

ထိုသို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရ၍ ပါဝင္လွ်င္ ရန္ကုန္-ဟဲဟိုး အသြားအျပန္ ေလယာဥ္လက္မွတ္၊ တည္းခိုေနထိုင္စရိတ္၊ စားေသာက္စရိတ္ အားလံုးကို နန္႔ယန္းနည္း ပညာတကၠသိုလ္ႏွင့္ Youth Social Force အဖြဲ႔က ပူးေပါင္း ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႔ထံမွ သိရွိရသည္။

 

စင္ကာပူႏိုင္ငံ နန္႔ယန္းနည္းပညာ တကၠသိုလ္ (Nanyang Technological University) သည္ အင္ဂ်င္နီယာ၊ စီးပြားေရး၊ သိပၸံ၊ မႏုႆေဗဒ၊ ဝိဇၨာ၊ လူမႈ သိပၸံဆိုင္ရာ စသည့္ပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားသည့္ေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ၂၀၂၀ တြင္ သုေတသန အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ ရည္မွန္းထားသည့္ တကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

 

ျမဇာျခည္သင္း

 

===========

 

The Voice

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here